Saturday, March 31, 2007


Syukur kepada-Mu Tuhan yang mengutus junjungan mulia sebagai pembimbing umah, dan syukur kerana memilih kami sebagai umahnya. Izinkan aku ke sini lagi kerana di sini tempat yang penuh rahmat, juga kecintaan.

No comments: