Sunday, November 19, 2006

Tak setuju dedah agama

JAKARTA: Cendikiawan Islam mengutuk persetujuan antara Dewan Perwakilan dan kerajaan untuk menyenaraikan agama dalam kad pengenalan sambil menyifatkan ia sebagai halangan kepada kempen menggalakkan masyarakat majmuk.

Budhy Munawar Rachman dari Universiti Paramadhina dan paderi Katholik Benny Susetyo dari Majlis Bishop Indonesia bersetuju bahawa maklumat agama dalam kad pengenalan adalah asas kepada pelanggaran hak kemanusiaan.

“Setiap kerajaan perlu memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk atau menolak sebarang agama,” kata Budhy kepada The Jakarta Post.

Budhy berkata, persetujuan berkenaan boleh membawa kepada penyalahgunaan agama bagi tujuan politik.

“Ahli politik menyedari bahawa agama adalah perkara penting yang memperkenalkan seseorang dan mereka memainkan kad agama untuk mendapatkan sebanyak mungkin sokongan, seperti tindakan mereka menggunakan syariah untuk meraih sokongan,” katanya. – Agensi

Ya Allah, selamatkan umat Islam seluruh dunia daripada gejala Islam liberalisme, kemurtadan..

No comments: